Information om cookies

Som de flesta andra webbsidor, använder vi oss av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida.

Våra cookies hjälper oss att:

– Få webbsidan att fungera som du förväntar dig.
– Spara dina inställningar från ena besöket till nästa.
– Förbättra säkerheten och laddningstiden när du använder webbsidan.
– Samla in anonym statistik för att förbättra prestanda och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser.

Vi använder inte cookies till att:

– Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
– Samla in känslig information.
– Skicka vidare personlig information till tredje part.

Tillåtelse att använda cookies

Om inställningarna i din webbläsare tillåter cookies, tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Stänga av cookies

Cookies går att både stänga av och radera om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör detta finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbsida.

Dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Acrilex bryr sig om din personliga integritet. För att kunna erbjuda våra produkter behöver vi behandla era personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att beställa eller använda Acrilex produkter accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Acrilex använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du kontaktar oss. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@acrilex.se.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter eller när du kontaktar oss via vår hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

Denna information kan vara

Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.

Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Till exempel av ett bolag inom Acrilexs koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Kommer vi att dela vidare din information?

Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information skal hanteras säkert.

Leverantörer och underleverantörer kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller under- leverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer
Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet

Myndigheter
Acrilex kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga
Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor. Avyttring – Acrilex kan komma att dela din information till tredje parter:

– För det fall att Acrilex säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Acrilex komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

– Om Acrilex eller en väsentlig del av Acrilexs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Acrilexs kunder komma att delas.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Acrilex, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy, vi kommer i de fall det sker en uppdatering meddela ändringen här på webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har frågor kring dataskyddspolicyn, kontakta oss gärna på info@acrilex.se.

Personuppgiftsansvarig är Acrilex Egenvård AB med org.nr: 556437-8429