Vi skyddar dig

Acrilex dataskyddspolicy.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Acrilex bryr sig om din personliga integritet. För att kunna erbjuda våra produkter behöver vi behandla era personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att beställa eller använda Acrilex produkter accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Acrilex använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du kontaktar oss. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@acrilex.se.

 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter eller när du kontaktar oss via vår hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Läs mer i vår Cookiepolicy, där du även kan ändra ditt samtycke till våra cookies.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:

 • Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, faktura och leveransadress, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Information om produkter/tjänster – Detaljer kring de produkter/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information – Kreditvärdighet.
 • Historisk information – Tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Acrilex – Hur du använder våra produkter och tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som orderbekräftelse när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – Din geografiska placering.
 • Information som du ger oss, såväl som t.ex. finansiell- och historisk information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi skall kunna förbättra vår information till er men även våra produkter och tjänster.

 

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utgöra och förbättrar våra produkter/tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Acrilex produkter och tjänster till våra kunder. Acrilex behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

 När du beställer produkter, tjänster och tecknar avtal med oss

Personuppgifter

Företag/organisationer
Organisationsnummer
Adressuppgifter (leverans & faktura)
Faktureringsinformation

Namn
E-post
Telefonnummer
Produktinformation
Tjänsteinformation

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtagande gentemot dig.

 När du kontaktar oss via webbformulär:

Personuppgifter

Namn
E-post
Telefonnummer

Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

 När du kontaktar oss via e-post eller telefon

Personuppgifter

Namn
E-post
Telefonnummer

Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

 När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Personuppgifter

Namn
E-post
Branschtillhörighet

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke.

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Personuppgifter

Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer

 När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Personuppgifter

Namn
E-post

Företag/organisation
Svar och omdömen
Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.

 Kommer vi dela din information vidare?

Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information skal hanteras säkert.

Leverantörer och underleverantörer kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller under- leverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer – Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet

Myndigheter – Acrilex kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga – Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor. Avyttring – Acrilex kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Acrilex säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Acrilex komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Acrilex eller en väsentlig del av Acrilexs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Acrilexs kunder komma att delas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Till exempel av ett bolag inom Acrilexs koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 

DINA RÄTTIGHETER

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Acrilex, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslag- stiftning.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy, vi kommer i de fall det sker en uppdatering meddela ändringen på www.acrilex.se.

Kontakta oss

Om du har frågor kring dataskyddspolicyn så kontakta oss gärna på info@acrilex.se.

Personuppgiftsansvarig är Acrilex Egenvård AB med organisationsnummer: 556437-8429 Adress: Kungsgatan 56 60233 Norrköping

 

Uppdaterades senast 2018-05-24

 

 Acrilex Egenvård AB
    601 86 Norrköping
 0380-409 70 
 info@acrilex.se 

Mer om Acrilex
VI PÅ ACRILEX 
PRESSRUM
DATASKYDDSPOLICY

Följ Monkids på Instagram
No images found!
Try some other hashtag or username
© 2017 Acrilex Egenvård. | ♥︎ kudosbranding.se