Krakel&Spektakel

krakel

Nu laddar vi upp inför nästa barnmässa, den 26-27 April på Halmstad arena. Kom och besök oss! Läs mer om mässan på www.krakelochspektakel.se